shapka_top.jpg

Средства защиты органов дыхания


Полумаски и полнолицевые маски

 


Респираторы

 


Фильтры 3М, SCOTT, Delta Plus, BLS, Отечественные


Таблиця підбору респіраторного захисту продукції

Шкідлива речовина Захист Шкідлива речовина Захист Шкідлива речовина Захист
Адипінова кислота     P1 Еритроміцин      P Оксид азоту    SA1
Азбест      P Етаноламін      A Оксид алюмінію      P
Азотна кислота    SA1 Етилакрилат     A1 Оксид цинку(пил,дим)     P2
Акриламід    A/P Етиламілкетон     A1 Октан     A1
Акрилова кислота     A1 Етиламін     K1 Оцтова кислота     A2
Акрилонітрил  A(SA)3 Етилацетат     A1 Оцтовий ангідрид     A1
Акролеїн     AX Етилбромід     AX Пентаборан    SA1
Аліловий спирт     A1 Етилбутилкетон     A/P Пентан    AX1
Алілхлорид     SA Етиленгліколь     A/P Перліт      P
Алюміній(пил,дим)      P Етилендіамін     A1 Пероксид бензоїлу    A/P
Аміак     K2 Етилендібромід    SA1 Пікринова кислота     P1
Анілін      A Етилендіхлорид     SA Піридин     A1
Арсин    SA1 Етиловий спирт    SA1 Поліпропіленгліколь      P
Асфальт  A/P(P) Етилхлорид     AX Пропан     SA
Ацетальгід    AX2 Ізобутилацетат     A2 Пропілацетат     A1
Ацетилсаліцилова кислота     P2 Ізопрен     SA Пропіловий спирт    A/P1
Ацетон    AX2 Ізопропіламін     K1 Пропіонова кислота     A1
Ацетонітрил    SA3 Ізопропілацетат     A1 Ртуть(пари)  HgP1
Ацетофенон      A Ізопропіловий спирт     A1 Сажа     P1
Бавовна(пил)      P Ізопропіловий ефір     A1 Свинець(пил,дим)      P
Барій(пил)      P Ізофорон    A/P1 Сірчана кислота    E/P1
Бензальдегід     A1 Йод     SA Сірчистий газ     E2
Бензин     A1 Йодоформ     SA Сірковуглець      A
Бензоілхлорид    SA1 Камфора    A/P1 Скипидар    A/P1
Бензойна кислота      P Каолін(пил)      P Слюда(пил)     P1
Бензол     SA Капролактам     A/P Срібло(пил,дим)      P
Біфеніл    A/P Карбонат натрію(пил)      P Стирол     A2
Бром     B1 Катехол     A/P Стрихнін(пил)      P
Бромистий водень     E1 Каустична сода     P1 Сурма(пил,дим)     P1
Бромоформ     A2 Керосин    A/P1 Тальк(пил)     P1
Бутан    AX2 Кобальт(пил,дим)      P Толуол     A1
Бутиламін     K1 Корунд     P1 Триметиламін     K1
Бутилацетат     A2 Крезол    A/P1 Триметилбензол     A1
Бутиленоксид     SA Кремнезем(пил)      P Триетиламін  A(K)2
Бутиральдегід  Form1 Кремній(пил)     P1 Туман мастил     P1
Вапняк     P1 Кріоліт      P Уран(нерозчинний)      P
Вінілацетат     A2 Крохмаль     P1 Уран(розчинний)    E/P
Вінілхлорид    AX1 Ксилен     A2 Фенол    A/P1
Вугілля(пил)      P Ксилідін      A Формальдегід  Form1
Вуглексилий газ    SA2 Кумол     A1 Формамід    SA1
Гексадієн     SA Лігроїн     A2 Фосген    SA1
Гексан     A1 Лимонна кислота      P Фосфін     SA
Гексахлоретан   A/P1 Магнезит(пил)     P1 Фосфорна кислота     P1
Гептан      A Магнезія(пил)     P1 Фреон 113     SA
Гідразин    SA1 Марганець(пил,дим)      P Фтор    SA2
Гідрокарбонат калію      P Мармур(пил)      P Фториди      P
Гідроксид калію    P2 Метанол    AX2 Фторводень     E1
Гідросульфіт натрію E/P(P)1 Метилакрилат     A2 Фтортрихлорметан     SA
Гідрохінон   A/P1 Метиламіловий спирт      A Фурфуриловий спирт    A/P1
Гіпохлорид натрію     E/P Метиламін     K2 Фурфурол     A2
Гіпс    P1 Метилацетат    AX1 Хлор  B(E)2
Гліцерин, туман    P2 Метилацетилен     SA Хлорацетон    SA2
Графіт натуральний     P Метилбромід     AX Хлорбензол     A2
Деревина(пил)    P2 Метиловий спирт     AX   Хлоретан     AX
Дибутиламін   A/P1 Метиловий ефір     AX Хлорид алюмінію B/P(E/P)
Дибутилфталат   A/P2 Метилстирол   A/P2 Хлорид цинку(дим)     P2
Диетилкетон      A Миш'як      P Хлористий водень     E2
Диетилфталат     P2 Мідь(пил,дим)     P2 Хлорна кислота     B/P
Диізобутилен     SA Морфолін     A1 Хлороформ    SA1
Диізобутилкетон   A/P1 Мочевина   A(K/P) Хлорпікрин  A(SA)1
Диізопропиламін     A1 Мурашина кислота AP(EP)1 Хромова кислота     P1
Диметиламін     K2 Нафта(вугільна смола)   A/P1 Целюлоза      P
Диметилсульфат   SA1 Нафталін   A/P1 Циклогексан     A2
Диметилфталат   A/P2 Нашатир   K/P2 Циклогексанол     A2
Динітротолуол    A/P Нікель(пил,дим)       P Цинк(пил,дим)      P
Дипропілкетон    SA1 Нікотин     A/P Цирконій(пил,туман)      P
Дифеніламін P(A/P)1 Нітробензол      A1 Ціанамід     P2
Дихлорацетилен    SA1 Нітротолуол     A/P Ціаніди (CN)     SA
Діоксан    SA1 Нітроетан     SA Чадний газ    SA2
Епіхлоргідрин    SA1 Озон     A1 Щавлева кислота    A/P1
Умовні скорочення  застосовані у таблиці :

Р - тверді або рідкі аерозольні частинки Form - формальдегід

А - органічні речовини з точкою кипіння вище +65С

Hg - пари ртуті

AX - органичні пари речовини з точкою кипіння нижче +65С

SA - система подачі чистого повітря

В - неорганичні гази і пари (В1 - подразнення очей)

Е - кислі гази (Е2 - подразнення очей та респіраторного тракту)

К - аміак та його органичні похідні (К3 - подразнення очей, респіраторного тракту та шкіри)

Корзина
Товаров: 0
На сумму: 0
Перейти в корзину